AA

AA

Rada

JP II

JP II

Szkoła

PKMP

Effatha

b2 1

WIELKI POST 2018 1

W tradycji chrześcijańskiej, Wielki Post jest szczególnym czasem przygotowania do najważniejszych w roku Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Posypanie głów popiołem w Środę Popielcową było znakiem rozpoczęcia okresu modlitwy, pokuty i zadumy nad kruchością życia.

Wielki Post to czas, w którym każdy wierzący człowiek ma szczególnie skupić się na swojej wierze i życiu duchowym, uświadomić sobie nieuchronność śmierci oraz poprzez modlitwę, post i jałmużnę, odpokutować za grzechy.

 

Mt 6, 16-18.  Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

 

ZDJĘCIA 2015

ZDJĘCIA 2014

ZDJĘCIA 2013

ZDJĘCIA 2012

ZDJĘCIA 2011

ZDJĘCIA 2010

ZDJĘCIA 2009

ZDJĘCIA 2008