AA

AA

Rada

JP II

JP II

Szkoła

PKMP

CREDO

CREDO logo

 

Przynależność do koła żywego różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątki różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. W II niedzilę miesiąca spotykamy się o 16.30 w St. Mary’s Church w Navan, aby wspólnie odmówić różaniec (przed mszą świętą w języku polskim).

Jak odmawiać różaniec

 

rozaniec

•    Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
•    Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
•    Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości.
•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.


Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w swoim sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym,
Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec

Matka Boska

Streszczenie obietnic złożonych przez Najświętszą Maryję Pannę św. Dominikowi, który pierwszy otrzymał od Niej różaniec, oraz bł. Alanowi de la Roche, dominikańskiemu zakonnikowi, który niezwykle przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa różańcowego w wieku XV:

1. Wszyscy, którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając różaniec święty, otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga; serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych. O! Ileż dusz uświęci tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec – nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte, nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.


10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz – otrzymasz.

12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały dwór niebieski w czasie ich życia i w godzinę śmierci.

14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia dla nieba.

 

LISTA KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 

INTENCJA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK: za Ojczyznę w 100-ą rocznicę Niepodległości

28 października (niedziela) po mszy świętej o 17.00 w Navan nasz wspólny różaniec

 

    PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY
    RADOSNE        
1. Fr. Janusz Ługowski Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie Ofiarowanie Znalezienie
2. Stasia Krzyś Nawiedzenie Boże Narodzen Ofiarowanie Znalezienie Zwiastowanie
3. Janina Łach Boże Narodzenie Ofiarowanie Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie
4. Marek Syta Ofiarowanie Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie
5. Justyna Kowlaska Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie Ofiarowanie
    ŚWIATŁA        
6. Ryszard Kowalski Chrzest Jezusa Kana Galilejska Głoszenie nawrócenie Przemienienie Eucharystia
7. Joanna Kucharczyk Kana Galilejska Głoszenie nawrócenie Przemienienie Eucharystia Chrzest Jezusa
8. Barbara Mnich Głoszenie nawrócenie Przemienienie Eucharystia Chrzest Jezusa Kana Galilejska
9. Mateusz Olszewski Przemienienie Eucharystia Chrzest Jezusa Kana Galilejska Głoszenie nawrócenie
10. Przemek Olszewski Eucharystia Chrzest Jezusa Kana Galilejska Głoszenie nawrócenie Przemienienie
    BOLESNE        
11. Hanna Olszewska Ogrójec Ubiczowanie Ukonrowanie Droga krzyzowa Śmierć
12. Monika O’Haggan Ubiczowanie Ukonrowanie Droga krzyzowa Śmierć Ogrójec
13. Magda Zaremba Ubiczowanie Droga krzyzowa Śmierć Ogrójec Ubiczowanie
14. Beata Konior Droga krzyzowa Śmierć Ogrójec Ubiczowanie Ukonrowanie
15. Paweł Konior Śmierć Ogrójec Ubiczowanie Ubiczowanie Droga krzyzowa
    CHWALEBNE        
16. Konrad Kolecki Zmartwychwstanie Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha Wniebowzięcie M Ukoronwanie NMP
17. Beata Piotrowska Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha św. Wniebowzięcie M Ukoronwanie NMP Zmartwychwstanie
18. Grażyna Kożuch Zesłanie Ducha św. Wniebowzięcie M Ukoronwanie M Zmartwychwstanie Wniebowstąpienie
19. Krzysztof Makowski Wniebowzięcie M Ukoronwanie NMP Zmartwychwstanie Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha św.
20. Grzesiu Mikołajczyk Ukoronwanie NMP Zmartwychwstanie Wniebowstąpienie Zesłanie Ducha św. Wniebowzięcie M
             
             
  RADOSNE PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY
21. Bożenka Mikołajczyk Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie Ofiarowanie Znalezienie
22. Tadek Kapturkiewicz Nawiedzenie Boże Narodzenie Ofiarowanie Znalezienie Zwiastowanie
23. Renia Kapturkiewicz Boże Narodzenie Ofiarowanie Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie
24. Aldona Fabisiak Boże Narodzenie Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie
25. Fr. Janusz Znalezienie Zwiastowanie Nawiedzenie Boże Narodzenie Boże Narodzenie

 

 

 

ZDJĘCIA 2015

ZDJĘCIA 2014

ZDJĘCIA 2013

ZDJĘCIA 2012

ZDJĘCIA 2011

ZDJĘCIA 2010

ZDJĘCIA 2009

ZDJĘCIA 2008